Selecteer de taal

Privacy beleid DaniFra.com

Bij uw bezoek aan DaniFra.com herkent en/of registreert deze website uw IP-adres, niet uw email adres. Uw email adres wordt enkel en alleen geregistreerd indien u zich registreert, mail verstuurt naar de webmasters en/of berichten of vragen plaatst op de site. Verder wordt alleen die informatie bewaart die u zelf op deze site plaatst zoals b.v. een beoordeling van een product.

Alle persoonsinformatie die door deze site herkend of geregistreerd wordt, wordt niet aan derden kenbaar gemaakt. Niet aan andere gebruikers van deze site, noch aan andere organisaties / bedrijven / instellingen.

Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor interne doeleinden, zoals beeldvorming van onze bezoekers en aanpassingen van de site hierop. Indien u ongewenste mail of post ontvangt waarvan u vermoed dat het via of van deze website komt, verzoeken wij u contact op te nemen met de webmasters van deze site.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om uw voorkeuren te registreren

  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

  • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Recht van inzage:
Indien gewenst kunt u via het contactformulier opvragen welke gegevens wij van u geregistreerd hebben. Wij zenden u dan zo snel mogelijk een compleet overzicht. Correcties en aanvullingen door u opgegeven zullen wij zo snel mogelijk doorvoeren.

Hoe ons te contacteren in verband met dit privacy-beleid ?
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren via het contactformulier op deze website.
Indien u wenst dat uw geregistreerde gegevens verwijderd worden, kunt u ons via het contact formulier hiervan op de hoogte brengen. We zullen dan al uw gegevens verwijderen en u na verwijdering hiervan op de hoogte brengen.