Select your language

zeeuws vlaamse vlag Perhaps known to some: We are from Zeeuws-Vlaanderen or Zeelandic Flanders in English. Born and raised.
A beautiful piece of the Netherlands. Separated by the Western Scheldt and also divided into east and west by the canal from Ghent to Terneuzen or from Terneuzen to Ghent if you prefer.😉

An area with history, different dialects, beautiful places and proud citizens (who often tend more towards Flemish than Zeeland despite the lyrics in the national anthem). And we cherish a love/hate relationship with the Belgians AND the Dutch, yes even with the Germans. 😛

In addition to our own flag, we also have our own national anthem. Published before on various Zeeuws-Vlaanderen (weblog) sites, but because of my personal Zeeuws-Vlaanderen pride, I have also brought this to the attention of those who are interested.

Source: wikipedia.

Anthem of Zeelandic Flanders

Text written in 1917 by ds. J.N. Pattist and J. Vreeken. Music by A. Lijssen.

The song, like the anthem from Zeeland, is a response to the Belgian annexation plans following the First World War. The Netherlands had remained neutral in this regard, but the Belgians believed that the Netherlands had adopted a pro-German position because of its neutrality and therefore claimed Zeeuws-Vlaanderen and Limburg. In Zeeland there was a fierce reaction to the Belgian demands. In Zeelandic Flanders a battle song was written that emphasized the bond between the 'little country' and the Netherlands. Later the song became the anthem of Zeelandic Flanders.

 

zeeuwsvlaams volkslied

zvl refreind

De volledige tekst:

aar eens ’t gekrijs der meeuwen
Verstierf aan ’t eenzaam strand,
Daar schiepen zich de Zeeuwen
Uit schor en slik hun land;
En kwam de stormwind woeden,
Hen dreigend met verderf,
Dan keerden zij de vloeden
Van ’t pas gewonnen erf.

 

Refrein:
Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

 

Waar eens de zeeën braken,
Met donderend gedruis
Daar glimmen nu de daken,
En lispelt bladgesuis.
Daar trekt de ploeg de voren,
Daar klinkt de zicht in ’t graan.
Daar ziet men ’t Zeeuwse koren,
Het allerschoonste staan.

 

Refrein:
Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

 

Daar klappen rappe tongen,
De ganse lieve dag.
Daar klinkt uit frisse longen,
Gejok en gulle lach.
Daar klinkt de echte landstaal,
Geleerd uit moeders mond.
Eenvoudig, zonder omhaal,
Goed Zeeuws en dus goed rond.

 

Refrein:
Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

 

Daar werd de oude zede,
Getrouwelijk bewaard.
En ’t huis in dorp en steden,
Bleef zuiver Zeeuws van aard.
Daar leeft men zo eendrachtig,
En vrij van droef krakeel.
Daar dankt men God almachtig,
Voor ’t toegemeten deel.

 

Refrein:
Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

 

De worstelstrijd met Spanje,
Bracht ons het hoogste goed,
De vrijheid door Oranje,
Betaald met hartebloed.
Dat goed gaat nooit verloren,
De Nederlandse vlag,
Zal wapp’ren van de toren,
Tot op de jongste dag.

 

Refrein:
Van d’Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Recent replies

No comments

Nobody has submitted a comment yet.